ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง มัสริน    จงกลรัตน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โพนงามพิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)