ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง อัญธิดา    สาระบาล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านสองคร
สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2