ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุพิชญ์ชญา    มีแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กำแมดขันติธรรมวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)