ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รัชนี    เผ่าบ้านฝาง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสะอาด
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 1