ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เมษยา    ภิรมย์ไกรภักดิ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสะอาด
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 1