ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทองยศ    เพ็งวิชัย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโพธิ์ใหญ่
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2