ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จีรพงษ์    วงษ์สามารถ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโพธิ์ใหญ่
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2