ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมเกียรติ    ปิตกพงศ์ดำรง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองนกเป็ด
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3