ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สำราญ    พลยะเรศ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกสมบูรณ์
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3