ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สง่า    โพธาราม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป้องสร้างบุ
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3