ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บัณจง    อัครประชะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3