ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง จรรยา    มะลาไวย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองใหญ่ทับครัว
สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3