ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จรรยา    มะลาไวย์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองใหญ่ทับครัว
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3