ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ยุทธนา    คำสุวรรณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โคกล่ามวิทยาคาร
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3