ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิชิต    พลเยี่ยม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3