ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรพล    พิมพิลา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลโพนทอง
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3