ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสนีย์    วิเชียรศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านสว่าง
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3