ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ผดุงศักดิ์    วิไลลักษณ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
คำพระโคกก่งวิทยา
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3