ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อานุภาพ    แสนสุภา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาสีใส
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3