ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปริชญ์    นาทองคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สีดากระพี้ประชาสรรค์
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3