ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วิภาพร    สินธุเขตต์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3