ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อนุสรณ์    สารเสวก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ขวัญเมือง
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3