ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพรทูล    จันศิริ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านขวาว
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3