ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญมี    เกตุคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3