ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพบูลย์    ระหา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3