ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุกรี    บุญปก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3