ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เศรษฐการ    ไชยดำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองไผ่หนองหว้า
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3