ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพโรจน์    อาทิตย์ตั้ง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสะอาดนาดี
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3