ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วรวิช    บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนนาทมโคกก่อง
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3