ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง บุษกร    ทองวล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1