ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพโรจน์    จันทร์ขอนแก่น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วังหลวง
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3