ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กฤษดา    โพธิ์สิงห์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3