ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รัตนภรณ์    กัญญาคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยาง
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3