ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พินิจ    จันทร์ซ้าย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3