ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ธีระพล    บุญสุข
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านไหนหนัง
สังกัด สพป.กระบี่