ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วัชรากรณ์    วันชา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าขีหนองขุ่น
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3