ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นภวิชญ์    ขำเกลี้ยง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สตรีระนอง
สังกัด
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)