ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย มโนรถ    ภาสภิรมย์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อนุบาลระนอง
สังกัด สพป.ระนอง