ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สายัณห์    ดำดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองม่วง
สังกัด
สพป.กระบี่