ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อนุวัต    ค้ามาก
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านทุ่งครก
สังกัด สพป.กระบี่