ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อนุวัต    ค้ามาก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งครก
สังกัด
สพป.กระบี่