ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย กษิดิ์เดช    กุลศรี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านห้วยลึก
สังกัด สพป.กระบี่