ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กษิดิ์เดช    กุลศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยลึก
สังกัด
สพป.กระบี่