ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปรีดี    รัชนีพันธ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดประชุมมิตรบำรุง
สังกัด
สพป.ระยอง เขต 1