ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พรสุข กลับส่ง    ณ พัทลุง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกอตง
สังกัด
สพป.กระบี่