ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อัมพร    ดอนจันทร์โคตร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชียงอาด
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2