ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย โชติวิทย์    วุฒิภาพ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดอรุณรัตนคีรี
สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 1