ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สมศรี    อินทร์ชำนาญ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 1