ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มาโนตย์    โกมลกิติศักดิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 1