ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เมธปิยา    รักษ์ทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองใหญ่
สังกัด
สพป.กระบี่