ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บำรุง    อำภา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านโพธิ์
สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 1