ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว รจนาพร    เจี่ยงเพ็ชร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)
สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 1