ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประจักษ์    โชติช่วง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 1